Сестра Веселинова от "Откраднат живот" и нейната неумираща мечта за кино